Despre noi

Cabinet Individual de Avocatură, functioneaza în Baroul Ilfov, ofera servicii de reprezentare şi asistare juridică a clienţilor în instanţele de judecată, autorităţi publice, servicii de consultanţă juridică pentru persoane fizice şi juridice.

De asemenea, persoanele juridice beneficiază de consultanţă juridică, activităţi de redactare acte sau verificarea legalităţii acestora, emiterea de opinii legale, precum şi oferirea de soluţii juridice în activitatea desfăşurată.Avocat Ganciu


Cabinet Individual de Avocatură Bucuresti - Ilfov
1DREPT ADMINISTRATIV
Activitatea de consultanta privind contenciosul administrativ
 • consultanta juridica, asistenta si reprezentarea clientilor in litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritatile locale;
 • cereri intemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice,
2DREPT CIVIL
 • Reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti;
 • Consultanţă juridică şi reprezentare în litigiile referitoare la anulări de acte juridice;
 • Redactări contracte, declaraţii şi acte juridice în forma atestată, reprezentare în faţa notariatelor;
 • Acţiuni în revendicare, acţiuni în granituire, acţiuni negatorii, acţiuni în constatare, acţiuni în pretenţii;
 • Reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii 18/1991 (procedura administrativă şi judecatorească);
 • Succesiunile: calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotă parte din moştenire;
 • Acţiuni în anularea certificatelor de moştenitor;
 • Asistenţă juridică în domeniul recuperări creanţe;
 • Acţiuni în anularea actelor.
3DPREPT COMERCIAL
 • Activitate de recuperare a creantelor;
 • Raportare lunara/saptamanala catre client;
 • Intocmirea dosarelor de executare silita, contact permanent cu executorii judecatoresti;
 • Infiintari societati comerciale;
 • Redactare acte constitutive, hotarari ale adunarii generale a asociatilor, acte aditionale, contracte si declaratii in forma atestata;
 • Contracte de cesiune parti sociale, infiintari puncte de lucru, majorare capital social, modificarea sediului social, etc.;
 • Reprezentare in fata Registrului Comertului pentru inregistrarea infiintarii de societati, inregistrarea modificarilor actelor constitutive;
 • Declansarea si asistarea in procedura de faliment, insolventa si dizolvare, consecinte juridice;
 • Reprezentare si asistenta in dosare de faliment si reorganizare judiciara;
 • Consultanta juridica privind achizitionarea si vânzarea de imobile;
 • Asistenta juridica si reprezentare in procedurile de expropriere;
 • Asistenta juridica, redactare si negocierea contractelor de inchiriere si leasing imobiliar;
 • Asistenta juridica si reprezentare in domeniul constructiilor si proiector imobiliare.
4DREPTUL FAMILIEI
 • Desfacerea casatoriei, divortul;
 • Stabilirea paternitatii, contestarea recunoasterii paternitatii, tagaduirea paternitatii;
 • Acordarea pensiei de intretinere pentru copilul minor;
 • Acordarea pensiei de intretinere pentru parinte;
 • Majorarea pensiei de intretinere;
 • Reducerea pensiei de intretinere;
 • Incredintarea minorilor spre crestere si educare;
 • Stabilirea domiciliului minorilor, modificarea masurii incredintarii sau stabilirii domiciliului;
 • Inapoierea copilului minor de la persoanele care il detin fara drept;
 • Incuviintarea data copilului sa poarte numele tatalui;
 • Dreptul parintilor de a avea legaturi personale cu minorul;
 • Reintegrarea sotului in locuinta din care a fost izgonit;
 • Evacuarea sotului turbulent;
 • Decaderea parintelui din drepturile parintesti;
 • Impartirea provizorie a folosintei locuintei comune;
 • Restituirea bunurilor proprii;
 • Impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei sau dupa desfacerea acesteia, partajul.
5DREPTUL MUNCII
 • Asistenta juridica, intocmire, evaluare si redactare contracte de munca;
 • Acte aditionale la contractul de munca;
 • Negociere clauze speciale ale contractelor de munca;
 • Asistenta referitoare la angajarea cetatenilor straini;
 • Regulamentelor de ordine interioara;
 • Protectia datelor personale ale angajatilor;
 • Asistenta juridica in conflicte de munca individuale si colective, desfacerea contractelor de munca, concedieri individuale si colective;
 • Supervizarea si intocmirea documentatiei referitoare la securitatea muncii;
 • Asistenta si reprezentare Inspectoratul Teritorial de Munca;
 • Urmarirea modificarilor aduse la Codul Muncii si a legislatiei aferente;
 • Litigii de munca: neplata drepturilor salariale, pagube materiale izvorate din raporturile de munca, predarea obligatorie a cartii de munca;
Recuperarea sumelor reprezentand salarii, indemnizatii de crestere a minorului, drepturi din asigurari sociale, pensii, etc.

Onorarii

Onorariile se stabilesc liber intre client si avocat, in functie de dificultatea, amploarea sau durata cazului si depind de:

 • timpul si volumul de munca;
 • natura, noutatea si dificultatea cazului;
 • importanta intereselor in cauza;
 • conlucrarea cu experti si alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;
 • avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat.
Onorariile pot fi stabilite astfel: onorarii orare; onorarii fixe; onorarii de succes; onorarii tip abonament. Onorariile pot fi achitate esalonat.

Cuantumul onorariului rezultat in urma negocierii nu va fi un impediment in acceptarea cazului dumneavoastra!